នៅថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦ គណៈប្រតិភូនៃខេត្តចំប៉ាសាក់ នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតប្រជាធិបតេយ្យឡាវ ដឹកនាំដោយលោក ស៊ុមសានីត ប៊ុតទីវង្ស អភិបាលរងខេត្តចំប៉ាសាក់ ព្រមទាំងសមាជិកប្រតិភូគ្រប់ជាន់ថ្នាក់បានមកធ្វើទស្សនកិច្ចនៅប្រាសាទព្រះវិហារ និងប្រាសាទកោះកែរ។

image_315074484

img_0634

img_0635

img_0632