/ ទំនាក់ទំនង

ទំនាក់ទំនង

ទីតាំងអាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារ

 អាសយដ្ឋានទំនាក់ទំនង

(ភ្នំពេញ) អគារទីស្តីការគណរដ្ឋមន្រ្តី

អគារខាងលិច E2-09 មហាវិថី

សហព័ន្ធរុស្សី រាជធានីភ្នំពេញ

(ប្រាសាទព្រះវិហារ)​ ភូមិធម្មជាតិ ឃុំ

ស្រអែម ស្រុកជាំក្សាន្ត ខេត្តព្រះវិហារ

 លេខទូរស័ព្ទ

(+855) 23 219 124

 អាសយដ្ឋានអី​ិុមែល

info@preahvihearauthority.gov.kh

បើសិនលោកអ្នកមានសំនួរ ឫបញ្ហាអ្វីមួយ សូមមេត្តាបំពេញបែបបទដូចមាននៅខាងក្រោមនេះ ៖

កំណត់សម្គាល់ សញ្ញា * ត្រូវបំពេញជាចាំបាច់