/ មណ្ឌលព័ត៌មាន / កម្រងវីដេអូ

កម្រងវីដេអូ

ពិធីបើកសម័យប្រជុំបច្ចេកទេសលើកទី១ នៃគណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលអន្តរជាតិសម្រាប់ការអភិរក្ស និងការលើកតម្លៃប្រាសាទព្រះវិហារ (អាយស៊ីស៊ីព្រះវិហារ)
កិច្ចសម្ភាសន៍ ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ សុខ អាន ឧបនាយករដ្ឋមន្រ្តី ស្តីពីលទ្ធផលកិច្ចប្រជុំបច្ចេកទេសលើកទី១ នៃអាយស៊ីស៊ីព្រះវិហារ
កិច្ចសម្ភាសន៍ ឯកឧត្តម សួស យ៉ារ៉ា ស្តីពីផល ប៉ះពាល់ការគ្រប់គ្រង ការអភិរក្សប្រាង្គប្រាសាទ និងការអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងតំបន់ ពិសេសគឺការអភិវឌ្ឍន៍នៅភូមិធម្មជាតិសម្តេចតេជោខេត្តព្រះវិហារ
ពិធីប្រកាស និងផ្ទេរភារកិច្ចថ្នាក់ដឹកនាំអាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារ
សន្និសីទសារព័ត៌មាន ឯកឧត្តម គឹម សេតារា ប្រធានអាជ្ញាធរជាតិព្រះវិហារក្នុងពិធីប្រកាស និងផ្ទេរភារកិច្ចថ្នាក់ដឹកនាំអាជ្ញាធរជាតិដើម្បីអភិរក្ស និងអភិវឌ្ឍរមណីយដ្ឋានប្រាសាទព្រះវិហារ
ប្រាសាទព្រះវិហារមានយន្តការ អភិរក្ស និង អភិវឌ្ឍន៍ដ៏រឹងមាំ ICC - Preah Vihear គណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួល អន្តរជាតិព្រះវិហារ ថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ២០១៤